polski Strona główna / Konkursy Wielkanocne 2017
Poniedziałek - 21 października 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Menu
- Kontakt i godziny
- Informacje ogólne
- STOŁÓWKI - JADŁOSPIS
- SMACZNY OBIADEK
- KALENDARZ IMPREZ
- Świetlice
- Konkursy
- Księga Gości
- Kino
- Teatr
- Konkursy Wielkanocne 2017
- Wielkanocna Dobra 2015
- Zespoły artystyczne
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Sport
- Multimedia
- Galeria do 2013roku
- Archiwum
- instruktorzy
- Dla turysty rozkłady BUSÓW
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
Konkursy Wielkanocne 2017 - Wielkanocna Dobra 2017

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów wielkanocnych w Gminie Dobra. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów palm, oraz śmiguśniaków.

Regulamin konkursu na najlepszą  PALMĘ WIELKANOCNĄ 09.04.2017r. 

 Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,34-642 Dobra 490; tel.(18) 3330239; www.gok.gminadobra.pl; przy współpracy z Parafiami w Gminie Dobra.

 Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.

Konkurs stwarza okazję do zachowania dawnego zwyczaju, indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 Zasady  uczestnictwa:

 • Konkurs odbędzie się w każdej Parafii Gminy Dobra (Jurków, Stróża, Skrzydlna, Dobra)
 • W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Dobra.
 • Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej
  z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.
 • Palmę należy pozostawić do oceny w Niedzielę Palmową w swoim Kościele parafialnym.
 • Do palmy ma być dołączona wizytówka z danymi teleadresowymi wykonawcy.
 • W konkursie nie będą brane pod uwagę palmy z lat ubiegłych.
 • Pragniemy podkreślić, że w konkursach przyszłych nie będą podlegały ocenie palmy, w których wykorzystywane będą materiały z tworzyw sztucznych (m.in. kupne kwiaty, gałązki, liście, sznurki plastikowe ozdoby).
 • Niewłaściwe jest uzyskanie do budowy tradycyjnej palmy: zbóż, barwionych traw, koniecznie natomiast jest dołożenie gałązek wierzbiny (bazi), które są niezbędnym elementem przy jej wyrobie.
 • Palmy dekorowane kwiatami z bibuły będą dużo wyżej oceniane niż dekorowane kwiatami z krepiny.
 • Wyżej oceniane będą palmy, związane tradycyjnym rzemieniem, ewentualnie konopnym czy lnianym powrózkiem.
 • Możliwy jest dodatek tradycyjnych roślin (np. barwinek, bukszpan w niektórych wsiach tez cis, barwinka, jałowiec itp.) Nie wskazane jest używanie innych roślin ogrodowych lub doniczkowych.
 • Z jednego numeru domu, do konkursu może zostać zgłoszona tylko jedna palma.

 Ocena:

1.Oceny palm złożonych podczas Niedzieli Palmowej w czterech parafiach gminy, dokona w terminie późniejszym powołana przez organizatorów komisja, biorąc pod uwagę szczególnie:

 • tradycyjny sposób wykonania palmy
 • przystrojenie palmy tradycyjnymi ozdobami
 • estetykę wykonania pracy

2.Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach :

 • małe i średnie do  około 2,5 m
 • wysokie powyżej około 2,5 m

3.Wyklucza się korzystanie z materiałów współczesnych( sztucznie barwione trawy, sztuczne (plastikowe) kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, druty do owijania palmy, taśmy samoprzylepne , itp.)

4. Werdykt komisji jest niezaskarżalny , nieodwołalny i ostateczny.

5. Wybór ilości palm, które zostaną nagrodzone pozostaje w gestii Komisji Konkursowej.

Nagrody:

Organizator dla najbardziej tradycyjnych palm przewidują nagrody  finansowe.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia  2017r
o godzinie 19:00 na Sali gimnastycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.

 

 


Regulamin konkursu na Śmiguśniaka Roku 2017

 

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.
II. Miejsce i czas przeprowadzenia Konkursu:
1. Miejsce: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej, 34-642 Dobra 38,           oraz Rynek w Dobrej.
2. Termin: 17 kwietnia 2017.                                                                                                 
3. Czas trwania: od 6:30 do 10:30


III. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia Śmiguśniaków
w obrzędowości ludowej.

2. Konkurs stwarza okazję do zaprezentowania tradycyjnego zwyczaju śmiguśnego  oraz  wymiany wiedzy na temat zanikających sposobów własnoręcznego wykonywania strojów śmiguśnych z materiałów tradycyjnych.


IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Dobra, którzy zgłoszą się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej celem zarejestrowania grupy.
2. Warunkiem udziału jest zaprezentowanie się grupy (od 2 do 7 osób) Komisji Konkursowej w określonym przez Organizatorów terminie i miejscu: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oraz rynek w Dobrej dnia 28 marzec 2016r.
3. Uczestnicy podlegający ocenie nie mogą być w stanie nietrzeźwym.

V. Ocena:
1. Oceny programu dziadów śmiguśnych dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Przy ocenie Komisja zwracała będzie szczególną uwagę na

·         sposób zaprezentowania widowiska

·         tradycyjne stroje ( materiał , wykonanie) oraz akcesoria                                        

·        wydawane odgłosy


VI. Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalenia prezentowanych  programów na nośnikach audio-wizualnych  w celu późniejszej publikacji i archiwizacji.
2. Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia  2017r
o godzinie 19:00 na Sali gimnastycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.

 

PS. W Związku z dużym zainteresowaniem mediów i  ich zapowiadaną obecnością podczas Wielkanocnego  Poniedziałku, prosimy  wszystkich „Śmiguśnioków”  o  zdroworozsądkowe zachowanie, tak aby mieszkańcy nie zarzucali Wam wandalizmu, a nam wspierania chamstwa. Starajmy się wspólnie, aby tradycja przetrwała i była kojarzona z czymś pozytywnym.

Informujemy również, że w tym roku dla każdego kto zgłosi się na konkurs,  przygotowany będzie ciepły posiłek . Do zobaczenia

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: gok.gminadobra.pl