polski Strona główna
Poniedziałek - 21 października 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Menu
- Kontakt i godziny
- Informacje ogólne
- STOŁÓWKI - JADŁOSPIS
- SMACZNY OBIADEK
- KALENDARZ IMPREZ
- Świetlice
- Konkursy
- Księga Gości
- Kino
- Teatr
- Konkursy Wielkanocne 2017
- Wielkanocna Dobra 2015
- Zespoły artystyczne
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Sport
- Multimedia
- Galeria do 2013roku
- Archiwum
- instruktorzy
- Dla turysty rozkłady BUSÓW
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
2016-06-28 Nowy okres programowania w ramach LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska"


Nowa Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w dniu 12 maja 2016 r. podpisało
z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, aneksowaną w dniu 10 czerwca 2016 r. Tym samym, rozpoczęło realizację Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmujących nową perspektywę finansową w ramach PROW 2014-2020. Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach PROW na lata 2014-2020 jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Operacje współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 wspieranie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej wybrano 32 lokalne grupy działania z Małopolski. Wśród wybranych LGD w pierwszej dziesiątce znalazła się LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” otrzymując łącznie 2 612 500,00 zł euro na realizację założonych działań, w tym wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowania LGD. Beneficjenci z obszaru LSR do roku 2020 mogą liczyć na blisko 2 mln euro. To bardzo dobra wiadomość dla regionu, jak i osób planujących składać wnioski.
W 2016 roku zaplanowano przeprowadzenie naborów wniosków w ramach następujących działań:
• Rozwój podmiotów gospodarczych- ważnych dla rozwoju regionu / 1 350 000,00 zł/.
• Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego /1 720 000,00 zł/
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna
i okołoturystyczna/280 000,00 zł/
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia/300 000,00 zł/
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej 1 600 000,00 zł/
• Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD/1 900 000,00 zł/
• Publikacje dotyczące obszaru LGD/300 000,00 zł/
Planuje się, że pierwsze nabory wniosków zostaną przeprowadzone na przełomie września
i października 2016 r. Szczegółowa dokumentacja związana z realizacją LSR dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdlimanowa.eu.
Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w godzinach pracy biura, w siedzibie LGD przy ul. M.B. Bolesnej 16
w Limanowej, doradztwa e-mailowego (kontakt@lgdlimanowa.eu, biuro@lgdlimanowa.eu), bądź doradztwa telefonicznego 18 533 06 62 udzielanego przez pracowników Lokalnej Grupy Działania. Istnieje także możliwość doradztwa on - line (strona www, facebook).
Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem zachęcamy do wcześniejszego ustalenia terminu doradztwa w biurze z pracownikiem LGD. Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności.


....
A K T U A L N O Ś C I
42. Limanowska słaza
Nowy okres programowania w ramach LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska"
Gdzie nas znaleźć?

KULTURA I SZTUKA
Kubki z motywami regionalnymi!!!

SPORT
TAEKWONDO

S T O Ł Ó W K I /c a t e r i n g
Regulamin korzystania ze stołówek!!!

A R C H I W U M
Podziękowania
II Rajd dzieci i młodzieży Ćwilin 2015
KALENDARZ IMPREZ 2015!
Opinia Jury podsumowująca Konkurs na Śmiguśnioka Roku!
Wnioski po ocenie Palm Wielkanocnych.
Wyniki Konkursu Palm Wielkanocnych !!!
Warsztaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Warsztaty tworzenia palm i kwiatów wielkanocnych w Przenoszy i Stróży
Warsztaty tworzenia palm i kwiatów wielkanocnych
Warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: gok.gminadobra.pl