polski Strona główna / Informacje ogólne
Poniedziałek - 21 października 2019 Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska
Menu
- Kontakt i godziny
- Informacje ogólne
- STOŁÓWKI - JADŁOSPIS
- SMACZNY OBIADEK
- KALENDARZ IMPREZ
- Świetlice
- Konkursy
- Księga Gości
- Kino
- Teatr
- Konkursy Wielkanocne 2017
- Wielkanocna Dobra 2015
- Zespoły artystyczne
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Sport
- Multimedia
- Galeria do 2013roku
- Archiwum
- instruktorzy
- Dla turysty rozkłady BUSÓW
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
- Śpiewnik - Dziecięcy Zespół Regionalny
Co to jest GOK?

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, której organizatorem jest Gmina Dobra.

Podstawowym celem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej jest prowadzenie i koordynacja działalności kulturalno - oświatowej w Gminie Dobra.


Tak więc do zadań GOK-u w zakresie upowszechniania kultury w szczególności należy:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, odczytów, wystaw - zgodnie z kalendarzem imprez,

- prowadzenie form amatorskiego ruchu artystycznego,

- współpracowanie z instytucjami zajmującymi się mecenatem kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, itp.


Natomiast w zakresie Świetlic Środowiskowych do zadań GOK-u należy:

- zapewnienie opieki wychowawczej,

- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania,

- w zależności od potrzeb i zainteresowań wychowanków na świetlicy mogą powstawać kluby tematyczne.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: gok.gminadobra.pl